Ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec  

( UKÁŽKY NAHRÁVOK Z NÁŠHO PRVÉHO CD )

NOVINKA - MÁJ 2017
Našaša ľudová hudba spolupracovala  na nahrávke  CD - NOVÁ BAŇA - BANÍCKE PIESNE, ktoré si taktiež môžete u nás objednať.
 
 

ĽH JAVORINKA - vznikla v novembri  2011 z iniciatívy   Mgr. Michala Budinského, pod ktorého vedením sa hudba umelecky vyvíja dodnes . Hudba má 8 členov a od svojho vzniku absolvovala veľa vystúpení.  Úplne prvé vystúpenie ( premiéru )  mala Javorinka na ZIMNÝCH SLÁVNOSTIACH , ktoré organizovala ZŠ s MŠ Pliešovce v decembri 2011.

 

 

Kde všade ste  Javorinku mohli vidieť  :

 ROK 2011

 21.12.2011 ZIMNÉ SLÁVNOSTI

 

24.12.2011 ŠTEDRÝ VEČER - KOSTOL ECAV v PLIEŠOVCIACH

 

ROK 2012

 

6.01.2012 KLUB DÔCHODCOV

 

11.02.2012 20. VÝROČIE FSk ROZMARÍN

 

30.03.2012 SNÍVAJ SEN -ZVOLEN

 

31.03.2012 HUDOBNÝ FESTIVAL v DOBREJ NIVE

 

15.04.2012 SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA v PLIEŠOVCIACH

 

8.05.2012 MELÓDIA JARI v SIELNICI

 

15.05.2012 DEŇ MATIEK v PLIEŠOVCIACH

 

31.05.2012 RÚCANIE MÁJA v PLIEŠOVCIACH

 

9.06.2012 PODJAVORSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI v PLIEŠOVCIACH

 

23.06.2012 JÁNSKE SLÁVNOSTI - PODZÁMČOK

 

25.06.2012 ZVOLEN - ZÁMOK - KONCERT QUO VADIS

 

28.06.2012  ŠKOLSKÁ PARÁDA

 

12.8.2012 OČOVÁ OČOVSKÁ HRUDA

 

18.08.2012 HONTIANSKA PARÁDA - HRUŠOV

 

6.09.2012 ZVOLEN - NÁM. SNP 

 

9.09.2012 ZAJEŽOVÁ

 

22.09.2012 DEŇ sv. HUBERTA v PLIEŠOVCIACH

 

17.10.2012 ÚCTA K STARÝM RODIČOM v ZŠ Pliešovce 

 

09.12.2012  ROK SPOLU - KD PLIEŠOVCE

 

16.12.2012  SÁSA

 

19.12.2012 ČERTOVSKY DOBRÉ VIANOCE

 

ROK 2013

 

9.02.2013 OBECNÁ ZABÍJAČKA PLIEŠOVCE

 

22.03.2013 VEĽKONOČNÝ JARMOK

 

3.04.2013 SNÍVAJ SEN ZVOLEN

 

4.05.2013 STRETNUTIE ŽIEN V PLIEŠOVCIACH

 

14.05.2013 SLÁVIK -OKRESNÉ KOLO

 

19.05.2013 RODINNÁ OSLAVA U PAROBKOV

 

24.05.2013 EVANJELICKÝ MAJÁLES

 

7.06.2013 DUBOVÉ - RÚCANIE MÁJA

 

8.06.2013 KATOLÍCKY JUNIÁLES

 

14.06.2013 HOLCOV MAJER - RÚCANIE MÁJA

 

15.06.2013 PODJAVORSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

 

22.06.2013 JÁNSKE SLÁVNOSTI V PODZÁMČOKU

 

26.06.2013 ZVOLENSKÝ ZÁMOK

 

27.06.2013 OKRESNÁ KNIŽNICA ZVOLEN

 

10.08.2013 DOBRÁ NIVA  " OD VAŠICH K NAŠIM "

 

17.08.2013 HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV

 

07.09.2013 Babiná  " POZDRAVY SUSEDOV" o 14:oo hod

 

07.09.2013 Žibritov " Plody zeme " o 15:oo hod

 

14.09.2013 Deň sv. Huberta - Pliešovce

 

15.09.2013 Pliešovce - DEŇ DIAKONIE ( poobedie venované starším )


 

24.12.2013 Štedrý večer v CZ ECAV - Pliešovce


 

25.12.2013 Živý betlehem SÁSA

 

ROK 2014


 

25.01.2014 4. reprezentačný ples Temperament Cimbal Orchestra - Korytárky


 

08.02.2014 Fašiangy v Podzámčoku

 

15.03.2014 Výstava poľovníckych trofejí - SC EURÓPA Zvolen

 

08.04.2014 Snívaj sen - DK ŽSR Zvolen

 

12.04.2014 DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL - Dobrá Niva - JAVORINKA

                                                                  - MÁRIA CÚTOVÁ

 

07.05.2014 DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL - KRAJSKÁ SÚŤAŽ V KOKAVE NAD RIMAVICOU

 

09.05.2014 SLÁVIK SLOVENSKA -OKRESNÉ KOLO -  Zvolen

 

10.05.2014 ŠAFOVA OSTROHA - DETVA

 

11.05.2014 DEŇ MATIEK

 

15.05.2014 SLÁVIK SLOVENSKA KRUPINA - KRAJSKÉ KOLO

 

18.05.2014  CENA RINALDA OLÁHA - súťaže sa zúčastnila predníčka ĽH Javorinka

 

31.05.2014 KULTUR PARK - Sása

 

01.06.2014 RÚCANIE OBECNÉHO MÁJA

 

06.06.2014 OLYMIMPIÁDA

 

14.06.2014 PODJAVORSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

 

21.06.2014 JÁNSKE SLÁVNOSTI  PODZÁMČOK

 

12.07.2014 FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU - DETVA

 

18.07.2014 SPIEVANKY POD VARTOVKOU 2014 - KRUPINA

 

10.08.2014 OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA

 

24.08.2014 MUZIKY POD POĽANOU

 

23-24.09.2014 NAHRÁVKA ZVUKOVÉHO CD  " NA TON PLIEŠOVSKON RYBNÍČKU . . ."

 

25.12.2014 ŽIVÝ BETLEHEM  PLIEŠOVCE

 

 

ROK 2015

03.01.2015 DOLNÝ BADÍN

 

04.01.2015 NOVOROČNÝ KONCERT " TO, ČO JE V NÁS..."  Bzovská Lehôtka

 

24.01.2015 FARSKÝ PLES PLIEŠOVCE

 

31.01.2015 OBECNÁ ZABÍJAČKA

 

08.02.2015 SLÁVNOSTNÉ UVEDENIE PRVÉHO CD DO ŽIVOTA  - UKÁŽKY NAHRÁVOK NA NAŠOM PRVOM CD

 
01.04.2015 VEĽKONČNÝ JARMOK - STOŽOK
 
01.05.2015 PRVOMÁJOVÉ VESELIE
 
07.05.2015 SLÁVIK SLOVENSKA - OKRESNÉ KOLO
 
24.05.2015 DEŇ RODINY - SÁSA
 
31.05.2015 KONFIRNÁCIA PLIEŠOVCE
 
04.06.2015 SLÁVIK SLOVENSKA - KRAJSKÉ KOLO
 
06.06.2015 PODJAVORSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
 
13.06.2015 SVADBA - RATICOV VRCH
 
20.06.2015 VÝROČIE OBCE DUBOVÉ
 
20.06.2015 JUNIÁLES
 
27.06.2015 PODSKALSKÉ SLÁVNOSTI
 
28.06.2015 KONFIRMÁCIA SÁSA
 
13.-16.07.2015 SÚSTREDENIE v HRUŠOVE - MLADÉ NÔTY
 
01.08.2015 OD VAŠICH K NAŠIM - BUDČA
 
02.08.2015 DEŇ DIAKONIE
 
 
 
23.08.2015 MUZIKY POD POĽANOU - HRIŇOVÁ
 
30.08.2015 ZBOROVÝ DEŇ - STRETNUTIE RODÁKOV
 
25.10.2015 DEŇ ÚCTY K STARŠÍM - STOŽOK
 
14.11.2015 SVADBA - SLIAČ
 
14.12.2015 VIANOČNÉ VYSTÚPENIE - POETICKÉ ŠTÚDIO JURAJA SARVAŠA BRATISLAVA
 
20.12.2015 DAJ BOH ŠŤASTIA - VIANOČNÝ KONCERT - STOŽOK
 

ROK 2016

22.01.2016 FAŠIANGY - KLUB DÔCHODCOV PLIEŠOVCE

 

29.01.2016 PÁRAČKY V SÁSE

 

30.01.2016 FAŠIANGY PO NAŠOM

 

10.02.2016 SLOVANSKÉ FOLKLÓRNE SPOJENIA  - ZVOLEN PODBOROVÁ

 

08.05.2016 DEŇ MATIEK - PLIEŠOVCE

 

28.05.2016 GUĽÁŠMAJSTER - STOŽOK

 

28.05.2016 DNI MESTA ZVOLEN

 

04.06.2016 OSLAVA  - PODSKALKA

 

05.06.2016 BENEFIČNÝ KONCERT PRE LUKÁŠKA - STOŽOK

 

10.06.2016 ABSOLVENTSKÝ KONCERT - VYSTÚPENIE

 

18.06.2016 760. VÝROČIE OBCE PLIEŠOVCE

 

25.06.2016 RODINNÁ OSLAVA PLIEŠOVCE

 

02.06.2016 BZOVSKÁ LEHÔTKA - STRETNUTIE RODÁKOV

 

30.09.2016 MUZIKANTSKÉ GENERÁCIE - SOS BANSKÁ BYSTRICA

 

21.10.2016 Z POTULIEK DOMOV - 10. VÝROČIE TEMPERAMENT CIMBAL ORCHESTRA

 

ROK 2017

 
28.01.2017 FARSKÝ PLES - PLIEŠOVCE
 
10.02.2017 PLES STOŽOK
 
18.02.2017 PLES DETVA
 
05.03.2017 PONIKY - MDŽ
 
31.03.2017 NAHRÁVANIE CD - NOVÁ BAŇA - BANÍCKE PIESNE
 
30.04.2017 ZÁBAVA ( STAVANIE MÁJA )  SEMEROVO

 

20.05.2017 GUĽÁŠ majster - Stožok

 

03.06.2017 VÁĽANIE MÁJOV - SEBEDÍN BEČOV

 

11.06.2017 ZDOLA PONICKÝHO MLYNA - PONIKY

 

21.06.2017 KRAJSKÁ KNIŽNICA ZVOLEN

 

30.07.2017 ´21. CELOŠTÁTNY FOLKLÓRNY FESTIVAL SLOVÁKOV V MAĎARSKU - BÁNK

 

28.07.2017 FOLKOVÉ DNI V ŠALGOTARIÁNE - MAĎARSKO

 

29.07.2017 XXII. NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL  LUČENEC

 

05.08.2017  BANSKÁ ŠTIAVNICA -

 

12.08.2017 OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA

 

26.08.2017 ROZLÚČKAS LETOM VIDINÁ

 

07.08.2017 SVADBA OČOVÁ

 

16.11.2017 TRÁVNICA

 

18.11.2017 PREHLIADKA ĽUDOVÝCH HUDIEB - POLOMKA

 

 17.12.2017 ADVENTNÝ KONCERT - STOŽOK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROK 2018

 

 

 

 

 

TOPlist